Kapcsolat

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Cím: 9700 Szombathely, Nagykar utca 1-3.
Telefon: +36 94 312 375
E-mail: iskola@keri-szhely.edu.hu
SÉTA szakkör

A SÉTA –szakkör készülő munkáiból

 

Az UNESCO 1965 óta szeptember 8-át nevezte ki az olvasás nemzetközi napjává. Azzal a céllal, hogy felhívják az írás-olvasás készségének fontosságára az emberek figyelmét: az írni és olvasni tudás alapvető emberi jog, a tanulás alapköve.

A SÉTA – szakkör tanulói vallják, hogy
Írni jó, mert…
„…nagyszerű érzés, ha a semmiből egy szöveg megszületik;
…gondolatainkra később is visszatekinthetünk;
…így őrizzük meg kultúránkat;
…az írás felszabadít;
…támaszt nyújt;
…akkor olvasni is megtanulunk.”

Ezért időnként, a diákújságírók készülő munkáiból ízelítőt adunk, bízva abban, hogy a Vas Népe SÉTA Programja ismét indul, és cikkeik az újság hasábjain is olvashatók lesznek.

Némethné Apró Györgyi

SÉTA – szakkör programfelelős tanár

 

2022-2023-as tanév munkáiból

♦ ♦ ♦

                                          

 

Ez a hármas kifejezés szűkebb értelemben az emberi test mozgására, teljesítményére, fejlesztésére utal. Ez a jelszó az ember azon szándékát és törekvését fejezi ki, hogy minden téren fejlessze képességeit, hozza ki magából a legtöbbet, igyekezzen valóra váltani reményeit.

Ép testben ép lélek  

 – tartja a híres ókori mondás, amelyet időtlen idők óta hangoztatnak az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás hívei, azt bizonygatva, hogy a sport nemcsak a testet edzi, de a pszichikumra is kiváló hatással van.

Teljesen igaznak tartom ezt a gondolatot, hiszen a sport fegyelemre, alázatra, küzdeni tudásra tanít és arra, hogyan kerüljünk ki győztesen még a vereségekből is.

Már kiskoromban nagyon sokat sportoltam. 5 évesen tanultam meg úszni és mivel nagyon megkedveltem, ezért úgy gondoltuk a szüleimmel, hogy komolyabban kellene foglalkoznom vele. Ezután napi szinten kezdtem edzésekre járni. Országon belül és határainkon túl is számtalan versenyen volt lehetőségem részt venni és szép eredményeket értem el. Az évek alatt a sport megtanított a koncentrációra, szorgalomra, de legfőképpen a kitartásra. Arra, hogyha valamibe kemény munkát fektetek, annak mindig meglesz az eredménye.

Az úszást, mint sportot csak ajánlani tudom mindenkinek, hiszen javítja a vérkeringést és növeli a tüdő kapacitását, ezáltal az állóképességet is javítja. A mozgásszervi betegségek kialakulása ellen is hatásos, mert az egész testet megmozgatja, javítja a testtartást, segíti a gerincoszlop egészséges fejlődését. A testünkön kívül a szürkeállományunkat is fejleszteni kell, amire ez a sport is jó hatással van.

A híres mondás a Kr. u. 1–2. században élt római szatíraírótól, Decimus Iunius Iuvenalistól származik, aki minden darabjában egy-egy fő kérdésre, témára kereste a választ – a 10. szatírában, melynek témája Miért imádkozzunk az istenekhez? olvasható az alábbi sor: „…orandum est út sit mens sana in corpore sano…”, vagyis „azért kell imádkozni, hogy egészséges legyen a lelkünk az egészséges testben”. A latin mondat utolsó öt szava idővel önálló életre kelt, és különböző mozgalmak, sportklubok mottója, illetve sokak, például Pierre de Coubertin, az olimpiai mozgalom alapítója és Harry S. Truman amerikai elnök számára személyes jelmondat lett.

Iuvenalis azonban nem egészen arra gondolt híres sorában, amit az utókor feltételez – írja Hahner Péter történész híres tévhitekről írt munkájában. A mondat értelme pont ellentétes azzal, amire a legtöbben gondolnak: Iuvenalis szerint az ép test nem garantálja az ép lelket, ritka adomány ez, amiért érdemes imádkozni az istenekhez, sőt, egészséges lélek nélkül az egészséges test semmit sem ér.

Filmajánló: Ép testben ép lélek (dokumentumfilm) 4K A film bemutatja a sport történetét, illetve ezzel egy időben hazánk legnagyobb élsportolói is elmesélik, hogyan léphettek a dobogó legfelső fokára.

 

Molnár Márk 10.D

 

 

 

„Nem szükséges, hogy én írjak verset,
 de úgy látszik, szükséges, hogy vers írassék,
 különben meggörbülne a világ gyémánttengelye.”
 (József Attila)

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József Attila születésnapján ünnepeljük. Az első ilyen ünnepet 1956-ban tartották és csak 1964-ben kapcsolták József Attila születésnapjához. Mintául a Szovjetunió szolgált, ahol 1955-től kezdve tartottak ilyen ünnepet. A Magyar Írók Szövetsége javaslata alapján 1963-ban döntöttek az ünnepnap április 11-re időzítéséről.
Nem József Attila az egyetlen, akinek születésnapja április 11-re esik, ugyanezen a napon 1900-ban született Márai Sándor, magyar író, költő és újságíró.

Bár a költészet napja eleinte a munkásosztálynak szólt és akkoriban sokszor propaganda jelleggel ruházták fel, manapság az ünnepen különböző programokat, felolvasóesteket tartanak, és a cél nem más, mint a versek, a költészet megismerése, ünneplése és értékelése.
Mivel verseket olvasni nagyon is fontos. Ez egy olyan művészeti ág, amely az irodalom többi szegmenséhez hasonlóan új világokat nyit meg az olvasó előtt, érzéseket kelt, kérdéseket tesz fel, néha tanít, máskor csak szórakoztat. De nem csak az olvasó profitál ebből. „Költeni annyit tesz, mint elfelej­teni az elmúlást.” - írta Juhász Gyula, híres költőnk.
Ebből arra következtethetünk, hogy a költészet, - mind az alkotó, mind a befogadó számára- óriási jelentőséggel bír.

Számomra a 20. század irodalmának költészete a legkedvesebb, ezen belül pedig Ady Endre lírája. Kedvenc versem tőle a Párisban járt az Ősz. Bár ez egy szomorú vers, mert témája az elmúlás, Ady ezt gyönyörűen írta meg. A költő Párizsban jár, és az őszben felismerni véli a halált, így a költőhöz híven ez a verse is szimbolista. 

Müllner Kinga
12.A

 

 

(Orlai Petrich Soma festménye a költőről)

Ki nekünk Petőfi Sándor?

 „Eljő-e a kor,
Melyet gátolnak a rosszak
S amelyre a jók törekednek,
Az általános boldogság kora?...

…Bár volna így!
Bár volna célja a világnak,
Bár emelkednék a világ
Folyvást, folyvást e cél felé,
Amíg elébb-utóbb elérné!

(Petőfi: Világosságot!)                                            

A Petőfi-bicentenárium évében az emlékezésé a főszerep: rengeteg program segít abban, hogy feleleveníthessük a költővel kapcsolatos tudásunkat vagy új ismeretekhez jussunk hozzá. A költő születésének kétszázadik évfordulója alkalmából a Séta - szakkör tagjai annak jártak utána, hogy melyek azok a különlegességek a költő életéből, amelyeket kevéssé ismerünk.

Gyűjtőmunkánk során megtudtuk, hogy Petőfi mintegy 900 versének kiadását kezdetben Vörösmarty Mihály segítette. Korai verseit Pönögei Kis Pál álnéven írta. János vitéz című alkotását alig 6 nap alatt alkotta meg, rajongott Shakespeare-ért, a latinon kívül egész jól tudott németül. Nagyon jól vívott és evezett, tudatosan megtagadta a kor divatos öltözetét. Bem fiaként szerette, Klapka viszont nem jött ki vele.

Jó barátjának és rokonának köszönhetjük, hogy korhű kép készült róla, amely Orlai Petrich Soma festménye. Számos versét megzenésítették. Világszerte olyan népszerűségnek örvend, hogy még Kínában is lefordították verseit.

A mindössze 26 évet élt fiatal költő élete rendkívül tartalmas volt. Hét évet ölel fel költészete. Számunkra a forradalmár költő az, amely Petőfi képéhez kapcsolódik, ennek ellenére kedvenc versünknek Az Alföld és a Szeptember végén című verseket választottuk. Ha alkalmunk lenne beszélgetni vele, azt kérdeznénk meg tőle, hogy miért kezdett el írni és honnan nyerte az ihletet? A sok hivatása közül, mint költő, színész, forradalmár, katona, melyik foglalkozás állt hozzá a legközelebb? Miért kockáztatta az életét a hazáért, amikor ifjú éveiben eltanácsolták a katonáskodástól? Arról is csak találgathatunk, hogy milyen élet várt volna Petőfire, ha túléli a szabadságharcot - ahogy például az a költő szintén forradalmár barátjának, Jókai Mórnak sikerült.

Írásunkat végezetül egy könyvajánlóval zárjuk:

Berényi Anna: Petőfi - Petőfi Sándor regényes életrajza című regényében a valóság színeivel festi ki a jól ismert dagerrotípiát Petőfiről, de nemcsak kifesti - megeleveníti hősét. Olvass bele!

„…A szatmári útja elég társaságot és bonyodalmat hozott neki, már fejben sem tudta tartani, kivel veszett össze, és kivel borultak egymás nyakába. Egy kis nyugalomra lett volna szüksége, most mégis a nagykárolyi fogadó kertjében várta a barátait, hogy bemenjenek a bálterembe. Ahogy ott várakozott, a fák alatt egy valószerűtlenül karcsú nőalak tűnt fel. Nem bírta levenni róla a szemét. Elfordult a kaputól, és elindult a hölgy irányába. Az háttal állt neki, ezért nem látta az arcát. Világított a hosszú, fehér, kecses nyaka a megszokottól szélesebben kivágott ruhában, ami elvakította őt. Ekkor a lány megfordult, és összenéztek. Legalábbis ő így érezte. A kisasszony továbbfordította a tekintetét, csak ő maradt ott bambán, amíg Riskó Ignác barátja a vállára nem tette a kezét. Erre felocsúdott, rápillantott Ignácra, aki ugyanazt a tüneményt figyelte.

– Értem én! – Ignác felnevetett. – Bemutatlak neki, ha akarod.

Hirtelen inába szállt a bátorsága. Elbizonytalanodott. Ignác a könyökénél fogva húzta az épület felé.

– Csak vigyázz! Különleges madárka az! Nem véletlen, hogy az apja aranykas alatt tartja!

A bálterem viaszgyertyás csillárainak fényeit hatalmas tükrök verték vissza, a szappannal kifényesített padokon is csillámlott a gyertyafény. Káprázott a szeme. Megszédült. Ekkor lépett be a terembe Szendrey Júlia.

Ő hirtelen megfordult, hogy a háta mögött csoportosuló fiatalemberekkel farkasszemet nézzen. Fenyegetőn emelte fel a mutatóujját, és szikrázó tekintettel nézett körbe.

– Ez a leány az enyém!

Ignác, és barátai nyeltek egyet, hátráltak pár lépést, de nem kommentálták a kirohanását. Mindannyian Szendrey Júliára pillantottak. Ignác előrelépett, rátette kezét a karjára.

– No gyere, bemutatlak neki.

Semmit sem hallott az első mondatokból, azt sem, amit ő maga mondott. Csak a lány tekintetét látta. Júlia szemrebbenés nélkül nézett a szemébe, nem pirult, nem kapta el a tekintetét, kíváncsian állta a rajongó nézését.

Akkor kacérnak gondolhattam volna, egyenesen kikapósnak, hogy ilyet mer tenni, de ma már tudom, hogy erről szó sem volt. Egyszerűen nem szégyellte magát, nem érezte magát kevesebbnek, mint bárki más. Jólétben nőtt fel, sosem kellett szolgálnia, taníttatták és elkényeztették. De ennél több kellett ahhoz, hogy szinte úgy viselkedjen, mintha férfi lett volna. Bátran és könnyedén élvezte a ráirányuló figyelmet. Szendrey Júlia kislánykorától kezdve igézően szép volt. Megszokta, hogy egyből mindenki őt bámulja, ha megjelenik valahol. Sosem volt árnyék a falon, sosem olvadt bele a háttérbe. Nem tette férfiak elé szótlanul és láthatatlanul az ételt és italt. Bőre nem viszketett a ráirányuló tekintetektől, mert megszokta. Ha tanúja lettem volna ennek, vajon elítéltem, vagy inkább csodáltam és irigyeltem volna? Nem tudom. De biztosan én is a hatása alá kerültem volna. Azonban Júlia bátorsága nem állt itt meg. Beleszólt a férfiak beszélgetésébe. Elmondta a véleményét. És a férfiak nem merték semmibe venni.

Ahhoz túl szép volt. Hozzá is könnyed természetességgel szólt.

– A bordalai némi bárdolatlanságot sugallanak. Ez volt a szándéka?

Ritkán jött ilyen zavarba. Ez a gyönyörű lány ismeri a verseit? Először ennyi jutott el az agyáig. A következő pillanatban hasított belé Júlia szavainak jelentése. És nem tetszenek neki? Arcába szökött a vér, kiszorított belőle minden értelmes gondolatot. Júlia talán nem vette észre a zavarát, talán nem érdekelte. Inkább fejből szavalta a neki nem tetsző sorokat.

Ejnye, mi az istennyila!

Üres már a ládafia?

Üres ám –

Jaj pedig be ihatnám!

A lány kérdőn nézett rá, erre választ várt.

Megakadt a szó a torkán. Most szembesült azzal, hogy egy hölgy szájából hallva mennyire másképp szól a verse. A bál után még hajnalban is hallatszódott léptei zaja a vendégszobában. Nemcsak sóhajtozott és merengett, hanem átgondolta egész addigi életét, ehhez kellett lépteinek ritmusa, izmainak feszülése. A korábbi szerelmeit, vonzódásait, kívánásait vette számba. Szinte bűntudata volt, hogy korábban szerelmesnek gondolta magát, és szégyellte előző választottjait. Júlia mellett mind méltatlannak tűnt a szerelmére…”

- Részlet a regényből-

Müllner Kinga 12.A
Molnár Márk 10.D
Papp Kristóf  10.D
Tamás Donát 10.D

 

 

 

 

 

 

„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit!
Ne hamvadjon ki haszon nélkűl e
Nemes láng, amely ugy hevit.”

 

Kölcsey Ferenc Himnusz című alkotása, 1823. január 22-én keletkezett. Nemzeti himnuszunk emlékére 1989-től ez a nap, a magyar kultúra ünnepe.

Január 22-e nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta méltóképpen hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékeinkre, melyekre büszkék lehetünk. Ezen a napon a magyar kultúrát és művészetet ünnepeljük. Nagyobb figyelmet szentelünk évezredes hagyományainknak. Ezért az emléknapon kiállításokat és koncerteket szerveznek, könyvbemutatókat, irodalmi esteket és színházi előadásokat tartanak. Megrendezik az Együtt szaval a nemzet című programot és a Magyar Drámaíró Verseny döntőjét. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos szakmai elismeréseket is. 2011-ben ezen a napon - amely egybeesik a névadó költő halálának napjával- avatták fel Szombathelyen a Weöres Sándor Színházat.

1823 januárja azonban nemcsak ezért jelentős esemény az idén, hanem azért is, mert Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója is egyben, 2023 Petőfi emlékév.

 

Papp Kristóf

10.D

 

 

 

Adventi készülődés

 

Hamarosan itt a karácsony, ami sokak számára az év fontos és megbecsült időszaka. A karácsonyi készülődés pedig már az ünnepet megelőző egy hónapban elkezdődik. Néhányan talán csak az üzletek kirakataira és a világító utcai égősorokra figyelnek fel, míg mások a hagyományok szerint, a karácsonyt megelőző négy vasárnapon át gyertyákat gyújtanak az adventi koszorún. Ezeknek a gyertyáknak a jelentéséről szeretnék most írni.

A hagyományos adventi koszorún négy gyertya van, ezek közül néhány esetben három lila és egy rózsaszín, máskor csak piros, vagy csak fehér gyertyák díszítik az ünnepi koszorút. Ezek közül mindegyik különleges jelentéssel bír.

Az első vasárnap, ami idén november 27-én volt, a hitet jelképező gyertyát gyújtottuk meg. Ez a gyertya a hit mellett jelképezi Ádámot és Évát is, az első emberpárt, akiknek Isten megváltást ígért. A mai világban a hit többféle jelentéssel bírhat. Hihetünk egy szebb jövőben vagy akár nagyobb szerencsében is.

A második gyertya, amit december 4-én gyújtunk meg, a remény jelképe. A reményé, arra vonatkozóan, hogy eljön a Messiás, vagyis a Megváltó, Jézus Krisztus. Manapság is sok mindenben reménykedhetünk, például ezekben a bizonytalan időkben, a nyugalom és a béke eljövetelében.

A harmadik gyertya az örömöt jelenti. Abban az esetben, ha a négy gyertyából három lila és egy rózsaszín, a harmadik vasárnap a rózsaszínt gyújtjuk meg, ami idén december 11-én lesz. Az örömöt jelentő gyertya Szűz Máriára, Jézus anyjára is utal, és azt az örömöt fejezi ki, amit a Megváltó megszületése jelentett az őt váró és felismerő hívőkben, i.e. az I. században. Egyénenként eltérő lehet, hogy minek örülünk ebben az időszakban. Szerintem a család és a szeretet ajándékát értékelik a legtöbben az adventi és karácsonyi ünnepek során.

Ehhez kapcsolódóan a negyedik gyertya nem más, mint a szeretet. Emellett Keresztelő Szent János jelképe is, aki a Biblia szerint Jézus Krisztus eljövetelét hirdette. Ezt a gyertyát december 18-án, vasárnap gyújtjuk meg. A szeretet ma is ugyanolyan fontos, mint az eltmúlt évszázadokban, hiszen ez az az erő, ami barátságokat és családokat tart össze.

Bár kivétel nélkül mindegyik gyertya jelentése értékes és jelentőségteljes, a karácsonyt sokan a szeretet ünnepének tartják, ezért úgy gondolom, hogy az utolsó gyertya jelentése a legfontosabb.

Ahogyan Pál apostol fogalmaz a Szeretet himnuszában: „A szeretet soha el nem fogy,...megmarad a hit, remény, szeretet, e három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.”

 

Müllner Kinga

12.A

 

Sportszelet

"A sport belülről fakadó szeretete kétszer olyan fontos, mint a képességeink javítása."
Csíkszentmihályi Mihály

 

Az én hobbim egy olyan sportág, amelyet 12 éves koromban szerettem meg, és azóta rendszeresen űzöm. Ugyan nem egyesületben játszok, csak egyszerűen szórakozásból, kedvtelésből kosarazok. Leginkább a falumban, Bucsuban szoktam játszani a barátaimmal és elég sokat fejlődtem nekik köszönhetően. Ha ők nem lettek volna, akkor még a mai napig sem lenne érdeklődésem a kosárlabdázás iránt.

Nekem ez a sportág az egyik kedvenc időtöltésem és lassan már úgymond az életem része. Nem tudom az életemet kosárlabdázás nélkül elképzelni. Mivel nem versenyszerűen játszok, elsősorban az a célom, hogy sportoljak és a társaimmal jól érezzem magam. Nagyon szeretem ezt a sportágat, vannak kedvenc csapataim is. Például: a Houston Rockets, és a Szombathelyi Falco KC.

Ennek a csapatnak a Szombathelyen zajló mérkőzésein amikor csak tehetem ott vagyok, és rendszeresen nekik szurkolok. Azért ez a kedvenc csapatom, mert ők Szombathely kosárlabda csapata. A Falco KC-ban sok játékos van, de a legkiválóbb játékosuknak Perl Zoltánt tartom. 2017-ben részt vett az Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjaként, és Bajnoki címet nyert a Falco 19 éven aluliakból álló csapatával. Szeretnék én is olyan hárompontosokat és ziccert dobni, mint ő. A kosarasok közül ő a példaképem, miatta az álmom, hogy egyszer majd olyan szinten játszok, mint ő. A Falco szurkolói táborát is kedvelem, hiszen ők adják az energiát a játékosoknak és ezerrel szurkolnak, kitartanak mellettük, akármi történjék. Ha vesztésre áll a csapat, vagy nyerésre, minden esetben buzdítják a játékosokat, hogy ne adják fel, ne hagyják legyőzni magukat. Óriási energiák mozdulnak meg ilyenkor. Na, én ezért szeretem ezt a csapatot és ezt a szurkolói tábort. Egy nap majd én is közéjük szeretnék tartozni, és addig is, szurkolok nekik ezerrel.

Mit jelent nekem a kosárlabda? Sportot, örömöt, és egy jó baráti társaságot.

Tamás Donát 10.D

Út a vendéglátás felé

Molnár Márk 10/D

 

    

A szakács szakma már gyerekkorom óta érdekelt, mert mindig is szerettem finomakat enni. Ezért döntöttem úgy, hogy középiskolás tanulmányaim során a vendéglátás körén belül a szakács szakma elsajátítását választom.

Gyakorlatilag a vendéglátásba beleszülettem, és ebben is növök fel, mert szüleim és nagyszüleim is ezt választották hivatásuknak. Szüleim, a híres fürdővárosban, Bükön üzemeltetnek egy panziót, nagyszüleim pedig az ország egyik leglátogatottabb turisztikai városában, Egerben, több vendéglátó egységet is vezettek. Családommal gyakran járunk étterembe, szívesen próbáljuk ki különböző nemzetek konyháit, amelyek közül hozzám az olasz konyha remekei állnak legközelebb.

A szombathelyi éttermek közül a Sempre Pasta & Pizza a kedvencem, valamint a szintén olasz Mauro étterem, a Balaton déli partján, Zamárdiban. Az itáliai finomságokon kívül, nagyon szeretem a hazai ízeket, kedvencem a baconbe tekert sertésszűz burgonyafánk körettel, de a legtöbb halételt is kedvelem. Desszertek közül is egy magyar specialitást, az aranygaluskát vanília sodóval szeretem a legjobban.

Jelenleg 10. osztályba járok, nagyon tetszenek a gyakorlati órák, és igyekszem egyre többet segíteni otthon a szüleimnek is. Az iskola miatt főleg nyáron, főszezonban tudom ezt megtenni, ilyenkor leginkább az előkészítő műveletekkel bíznak meg, mint például a hús és a zöldség alapanyagok előkészítésével. Eddig jó tapasztalatom van a vendéglátásban, tetszik a szakma. Alig várom, hogy egyre több tudásra tegyek szert, mert az iskola elvégzése után mindenképpen a vendéglátásban szeretnék elhelyezkedni, mégpedig a családi vállalkozásunkban.

A főzés voltaképpen szeretetteljes és önzetlen tevékenység, ami a szakács számára is örömmé válik a hozzáértő vendég révén.”

Stefan Andres

 

 

Pályaorientációs nap az iskolánkban

Ausztriában jártunk

 

2022. szeptember 23-án, a pályaorientációs nap keretében, szakmai kirándulásokon vettek részt iskolánk osztályai. A mi osztályunk a 12.A, a 10.A osztállyal közösen, egy szakmai programon vett részt, amely során megnézhettük az osztrák Rogner Bad Blumau Hotelt, majd a közelben található Zotter Csokoládégyárat látogattuk meg. Kísérőink, osztályfőnökeink Walterné Török Bernadett, Padányi Zsuzsanna, valamint igazgatóhelyettesünk Fehérné Maklári Mónika voltak.

A hotelben a körbevezetés német nyelven zajlott.

A hotel Bad Blumauban található, négy csillagos wellness hotel, termál és egészségközponttal. A teljes területe 420 000 négyzetméter, ezt a hotelen belül egy hatalmas makett is ábrázolja. Az épület maga is különleges, Hundertwasser híres építész műve, aki színes mintákkal és geometriai formákkal díszítette az építményeit, amiket gyakran szimbolikus formákkal is ellátott. Emellett a környezettudatosság is fontos volt neki, több épület tetején fákat ültettek, másokat pedig a föld alá építettek, ezeknek a tetejét fűvel fedték be.

A két osztály külön vett részt a hotel bemutatásán. Mi először a makettet megnézve tanulmányoztuk a területet, a szálloda egységes és különálló részeit, apartmanjait.

Ezután megnéztük az Á la Steak carte elnevezésű éttermet, ami egy, a vendégek számára megnyitott nyolc étterem közül. Emellett több éttermet is megnéztünk, a reggelizésre kijelölt helyet is, amit a fürdőköpenyben érkező vendégek számára tartanak fenn.

Majd beleshettünk a hotel irodáinak meglátogatásával, a kulisszák mögé is. Láthattuk a marketing, PR részlegeket, valamint a telefonos foglalások intézőhelyeit.

A recepciónál tett látogatásunkkor kiderült, milyen fontos ebben a szektorban a nyelvtudás, többen három különböző nyelven tudták fogadni a vendégeket, német, angol, olasz esetenként magyar nyelven. Már itt is találkoztunk Magyarországról származó dolgozókkal, ahogy az éttermek területein és a wellness részlegen is, ami pedig a következő úti célunk volt.

A wellness részleg elképesztően jól felszerelt volt, rengeteg masszás, kozmetikai kezelés, és több szauna állt rendelkezésre. A medencéken kívül, a fürdést egy vulkán teszi élvezetessé, ami rendezvények alkalmával működik.

Ezután újra a hotel dolgozóinak fenntartott helyiségeket néztük meg. A konyhát, a számukra kijelölt étkezőt, a raktárakat és a szeméttárolót.

Meglepő volt látni, hogy milyen sok munka folyik a háttérben, amit vendégként sosem láthatunk. Nem mellesleg a hotel alkalmazottjain látszott, hogy szeretnek itt dolgozni, és úgy érzik, megbecsült alkalmazottként bánnak velük.

A hotel szabadidős tevékenységekben is gazdag választékot nyújt. A kerteket szobrok és szökőkutak díszítik, említettek sportolási lehetőségeket is, például a teniszpályát.

A hotellátogatás után a csokoládégyárhoz indultunk.

Itt először egy német nyelvű, angol felirattal ellátott videót mutattak meg nekünk a gyárról, a gyár tulajdonosáról és a kakaóbab termesztéséről. Több országban is készült videó arról, hogyan szüretelik a babot, és a felvételekből kiderült, hogy a gyár tulajdonosának nagyon fontos a biotermesztés, valamint a környezettudatosság.

Ezután egy kanalat kaptunk, amit a gyár területén kóstolásra használhattunk. Mindenki a saját tempójában mehetett végig a gyáron, majd pedig a boltba. A nyers kakaóbabtól kezdve, egészen a kész csokoládéig mindent meg lehetett kóstolni, vagyis végignézhettük a készítés teljes folyamatát. Ezeken a részeken még a falak is üvegből voltak, hogy láthassuk, hogyan dolgoznak a gyár munkásai. A kóstolás után lehetőség volt vásárlásra is. Nekem a rózsás-marcipános csokoládé ízlett a legjobban, vettem is belőle. Ezután pedig hazaindultunk Szombathelyre.

Úgy gondolom, szerencsések vagyunk, hogy az utolsó évünkben ide kirándulhattunk, egy külföldi hotelt ismerhettünk meg alaposabban, és örülök, hogy ilyen szívélyesen fogadtak minket.

 

Müllner Kinga

12.A

 

GALÉRIA AZ OLDAL ALJÁN

 

 

2021-2022-as tanév munkáiból

♦ ♦ ♦

 

Kedvcsináló a nyári szünidőre

 

 

TOP 5 könyv

 

Kiera Cass: A párválasztó

„Akarom az ünnepeket és a születésnapokat, a szorgos időszakot és a lusta hétvégéket. Szeretném mogyoróvajas ujjacskák nyomát látni az íróasztalomon. Kellenek nekem a családi viccek, a viták, minden. Azt akarom, hogy közös életünk legyen.”

A történet a jövő Amerikájában játszódik, ami már az Illéa nevet viseli. Illéa, egy kasztrendszeren alapuló királyság. Itt él America Singer, aki lehetőséget kap arra, hogy 34 másik lánnyal együtt részt vegyen a Párválasztón, ahol Maxon herceg szívéért és a koronáért küzdenek. Ebben a történetben egy szerelmi háromszög is megjelenik, és minden elem nagyon szépen kidolgozott. A királyságok, a kasztrendszer, a karakterek és a háttértörténeteik is. 

 

Leiner Laura: Iskolák versenye második trilógia

„Ha valamit megtanultam a történtekből, az az, hogy nem gond, ha kilógsz a sorból a tökéletesek között.”

Fiatalos, humoros könyvsorozat, ami, ahogy azt a címéből is sejthetjük, egy fiktív versenyről, az Iskolák Országos Versenyéről szól. A főszereplője egy kamaszlány, Major Sára, aki a múltban történt hibái miatt kirekesztettként él az iskolai köztudatban, amíg három hozzá hasonlóan megítélt diákkal részt nem vesz a versenyen. A barátság és egymás segítésének fontosságán kívül megismerjük az online kommentelés árnyoldalait, az előítéletesség veszélyeit és természetesen néhány nagyszerű karaktert. 

 

Leiner Laura: Bexi-sorozat

„Repítette a hírnév,

Ő szárnyra kapott,

bárki bármit ígér,

én Hullócsillag vagyok.”

A történet főhősnője egy fiktív magyar  énekesnő, Bexi, aki kamaszkorában egy, a barátja oldalán posztolt eredeti dallal (Késtél) lett híres. Megismerhetjük belőle a mai magyar hírességek életének jó és rossz oldalait egyaránt, egy kamaszlány szemén keresztül. Ez a könyvsorozat, az írónő előző műveihez hasonlóan a fiatal korosztálynak szól, nagyon vicces és nem hiányzik belőle a romantikus szál sem. 

 

Rick Riordan: Percy Jackson és az olimposziak sorozat 

„Az a trükk, hogy nem szabad belegondolni. Csak csinálni.”

A főszereplő Percy Jackson, egy félisten. A történet középpontjában a Félvér Tábor és lakói állnak, akiknek különböző mitológiai karakterekkel kell szembenézniük. Ebből a sorozatból látszik, milyen fontos, hogy ne egyedül kelljen megoldanunk minden problémát. Emellett tanulhatunk a görög, majd később a római mitológia főbb alakjairól is, például Zeuszról és Jupiterről, mindezt meglehetősen sok poénnal és egy kis románccal tarkítva. 

 

J. K. Rowling: Harry Potter

„Akik igazán szeretnek, mindig velünk vannak. Megtalálhatod őket odabent!”

A történet főhőse Harry Potter, egy varázsló, akit egy mesésen felépített történet, világ és cselekmény vesz körül. Ez volt az első könyv, amit kisebb koromban kb. 9-10 évesen, egyedül olvastam. A könyvből megtanulhatjuk, milyen fontos a barátok, a család szeretete, és a feltétel nélküli elfogadás az életünkben, ezért nagyon jó alapokat ad a látásmódunkhoz. 

Müllner Kinga

       11.A

 

Könyvajánló

,,A társalgás művészete csak jó könyvek olvasása által sajátítható el.” Az idézet Radnay Ernától származik, akinek kijelentésével igencsak azonosulni tudok. Az a mérhetetlen tudás, ami a könyvekben rejlik, felbecsülhetetlen. Egy jó könyvet élvezet olvasni, abból tanulni és annak tanításait továbbadni öröm.                                                                                        

Én személy szerint, amikor egy könyvet olvasok, akkor igyekszem azon lenni, hogy úgy beleéljem magamat a történetbe, ahogyan csak tudom. Tinédzser létemre inkább a pszichológia témájú olvasmányokat keresem a könyvesboltok polcain, mivel úgy tapasztalom, hogy azokban tudok leginkább elmélyülni. Kedvenc íróim közé tartozik Dr. Csernus Imre, akinek műveit előszeretettel olvasom. Kedvenc olvasmányaim tőle az Egy életed van című könyv, amiben az író rávilágít az élet szépségeire és nehézségeire egyaránt. Hasznos tanácsokkal és útmutatással lát el. A Harcosban az életrajzát írja le, megismerkedhetünk az író múltjával, hogyan vált azzá, aki ma és milyen gondolkodásmód segített neki a boldogság megtalálásában. És végül, de nem utolsó sorban, amelyik műve hozzám a legközelebb áll: A férfi - Srácoknak. Ez volt az a könyv, ami megkedveltette velem az olvasást, 15 évesen kaptam a szüleimtől és máig hálás vagyok ezért nekik. Ez a mű rávilágított arra, hogy mit is jelent igazán férfinek lenni, másokat tisztelni és felelősséget vállalni tetteinkért.

Mostanában újabb témájú könyvek iránt is érdeklődöm, nemrég vásároltam meg az Érvelés című kötetet. Jonathan Herring a szerzője, aki rendkívül jól leírja a vitatkozás művészetét, és azt, hogy hogyan győzzünk meg másokat az igazunkról. Egy másik amerikai szerző könyvét is nemrég fejeztem be, amelynek címe, Az ego az ellenség. Az író, Ryan Holiday, bemutatja a bennünk rejlő visszatartó és pusztító erőket, melyek megakadályoznak bennünket álmaink megvalósításában.

Ezek azok a könyvek, amelyek a leginkább segítettek nekem abban, hogy egy céltudatos és összeszedett életet tudjak élni. Nyilván még rengeteg könyvet el szeretnék olvasni, mert nap mint nap azon vagyok, hogy tovább fejlesszem magam, hiszen az ember élete végéig tanul.

Póczik Milán

      11.A

 

 

 

Az olvasásról

                                                              

„Az ember az olvasás öröméért olvas.”                                            

/Alan Bennett/

Csak egyetérteni tudok a fenti idézettel, főleg manapság, amikor annyiszor találkozom olyan megjegyzésekkel, mint például, hogy milyen jó látni valakit, aki nem a telefonját nyomkodja a buszon vagy az utcán, hanem könyvet olvas. Ilyenkor muszáj megjegyeznem: én a telefonomon olvasni is szoktam. Az olvasás egy hobbi, olyan, mint a sport, vagyis nem szeretheti mindenki. Sokan vannak, akiknél a könyvek szeretete teljesen alapvető dolog, és ez éppolyan természetes, mint ennek az ellenkezője.
Legalábbis én így látom, ellentétben azokkal, akik szerint az olvasást, azért kell kötelezővé tenni, hogy a diákok jobbak, műveltebbek legyenek és felkészüljenek az életre. Ha egy kötelező olvasmányt kellene választanom, valószínűleg olyan könyvet keresnék, aminek filmes változata is van, azért hogyha valaki nem akarja elolvasni, legalább meg tudja nézni. Sajnos nem vagyok a kötelező olvasmányok híve, mert én úgy látom, inkább elidegenítik az olvasástól a gyerekeket. 
Ajánlott olvasmánynak nagy valószínűséggel a Harry Potter szériát választanám. Talán elfogult vagyok, mert ez volt az első könyv, ami nagy benyomást tett rám, és valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül. Sok fiatal és idős is olvassa ezt a sorozatot, ezért bátran ajánlom mindenkinek. Ezekből a könyvekből nagyon sok hasznos dolog elsajátítható, például a barátok fontossága, a kreativitás megélése, és mindez segítséget nyújt a közösségbe tartozáshoz.
Persze, nem azt mondom, hogy csak a könyvekből lehet mindezt elsajátítani, viszont azoknak, akiknek felkeltette az érdeklődését ez a könyv, egy jó kezdet lehet. 

Müllner Kinga
11.A

 

Filmajánló

                   

   

A Pillanat ereje

      

Amikor A békés harcos útja című filmet megnéztem, egyszerre az a gondolat jutott az eszembe, hogy nekem ez a film azért tetszett különösen, mert arról szól, hogy milyen életszemlélettel lehet igazán jól élni.  

A történet alapja Dan Millman, világbajnok atléta igaz története. A film tökéletesen szemlélteti azt, hogy hogyan lesz Danből, az elveszett tinédzser fiúból, Békés Harcos, azaz egy magabiztos, a jelenben élő ember, aki tud élni a pillanattal és ki tudja használni azt. A főhős bejárja a test és a lélek, a szerelem és a félelem, a világosság és a sötétség, a nevetés és a csoda birodalmait.

Ebben segítsége Szókratész, egy idős tanítómester és egy rejtélyes, vidám lány, Joy. A rendkívül tehetséges fiatal tornász igazi hedonista módjára hajszolja az élvezeteket. Élete csak versenyekből és bulikból áll, ám egy sérülés egész karrierjét veszélybe sodorja. Súlyos motorbalesetet szenved, ami miatt az orvosok szerint már soha nem versenyezhet.                

Szókratész, az első látásra egyszerű benzinkutas segít neki, szárnyai alá veszi és tanítványaként készíti fel a versenyre, ám előbb önmaga megtalálására. Ezt különféle módszerekkel és szabályokkal igyekszik elősegíteni pl.: a hedonista vágyakról és káros szerekről való lemondásra, életbölcsességek felismerésére készteti. Legfőképpen arra, hogyan szabaduljon meg a negatív gondolatoktól, amelyek csak visszatartják, és nem engedik a fejlődésben, mert elválasztják a jelentől. Szellemi és fizikai korlátait legyőzve, Dannek sikerül újra formába lendülnie és még az eddig elhanyagolt barátaival is jobb lesz a viszonya.  

,,Nincs olyan hogy jobb, sose leszel jobb, ahogy kevesebb se leszel senkinél.” Engem ez a mondat fogott meg leginkább, mivel a fejlődés sohasem abban mutatkozik meg, hogy másokhoz mérten mennyire vagyunk jók, hanem hogy önmagunkhoz képest mit tudunk elérni. Mindenki a saját maga módján teljesít és éli mindennapjait, az csak rajtunk áll, hogy miből, hogyan tudjuk kihozni a maximumot.

A kedvenc rész számomra természetesen a film utolsó 15 perce, amikor végre szemtanúi lehetünk Dan útjának győzelmes végéről. Annak az útnak a végéről, amely teljesen megváltoztatta a jellemét és békés harcossá tette. Tornászgyakorlatának bemutatása előtt még beszélget egy kicsit csapattársával, aki elmondja neki, hogy ő ezt a versenyt valójában nem is magáért, sokkal inkább az aranyéremért és az elismerésért teszi. Sőt, folyamatosan a jövőjéről beszél és ebből is látszik, hogy nem a jelenben él.                                     

Nem úgy, mint Dan, aki miután szólítják, felugrik a gyűrűkre és hibátlanul teljesíti gyakorlatát. A legnehezebb percekben, hallhatjuk hogyan szól hozzá - már nem egy külső tanítómesterként - Szókratész: „Hol vagy Dan? - Itt. Ez mikor történik? - Most. És Te mi vagy? - Ez a pillanat.”

 

Póczik Milán
11.A

 

Galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium - Magyar